Temetőlelkész

ökumenikus keresztény temetés

Temetőlelkész szolgálatunk felekezettől független módon segíti ökumenikus temetési szertartással a földi útját lezárni szerettének – annak hitével, hogy a lélek örök. Hamvasztás és szórás, koporsós temetés, urnás temetés urnatemetőben, hajós temetés egyaránt alkalmas a keresztény hagyományokra épülő búcsúztató szertartásra.

A hit mindenkié – ökumenikus temetés

A katolikus temetés, református temetés, mint legelterjedtebb felekezeti formák mellett lehetőség van a vallásukat nem gyakorló, azonban a hit ajándékával bíró személyeknek is keresztény temetési szertartásra. Az Ökumenikus Egyház küldetése, hogy elvigye az örök élet üzenetét oda, ahol igénylik azt: temetőbe, urnatemetőbe, magánházhoz, hajós temetésre, erdei temetésre, szórásra vagy más temetési szertartásokra.

Keresztény liturgia

Család búcsúszövege

Személyes törődés

Koporsós temetés

Urnás temetés, szórás

Keresztény hagyományok

Jézus Krisztus azt tanította tanítványainak, hogy “arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt”. Ez a szeretet az egyetlen, ami számít földi életünk végén. Sem vagyont, sem hatalmat nem vihetünk magunkkal tovább. A keresztény hagyományok erre a szeretetre épülnek a temetési szertartásban is.

Ökumenikus szertartás

Az elmút évszázadokban a történelem összekeverte a népeket. Az egykori csak katolikus vagy csak református családok mára jórészt megszűntek. A humanista filozófia a vallások helyét részben átvette. Az ökumenikus szertartás mindenkinek elérhető, aki a keresztény szellemiséget kívánja követni.

Temetés módja

A katolikus temetés vagy a református temetés elsősorban a koporsós temetéseket részesíti előnyben a test feltámadásáról szóló dogmák miatt. Azonban ez a temetkezési forma egyrészt a költségessége, a népességrobbanás, és a hagyományok változása miatt változott. Az urnás temetés, szórás, hajós temetés is elfogadható.

Búcsúztató, temetési szertartás helye

Az Ökumenikus Egyház missziója, hogy mindenhovvá elvigye a hit ajándékát és az örök élet üzenetét. Ezért minden olyan helyen, ahol méltósággal lehet temetési szertartást végezni, szolgál. Temetőben, urnatemetőben, hamvak szórásánál, erdei temetésen, hajós temetésen, magánháznál, stb.

Búcsúztató szertartás

Az egykor kizárólag a papok által végzett, szigorú liturgia szerinti temetési szertartást felváltotta a polgári búcsúztatás és a kötetlen forma. A keresztény hagyományokra épülő búcúsztató szertartás a hit erejét adja a gyászolóknak, miközben engedi a formát a családhoz és az elhunyt kívánságaihoz igazodni.

Családi gyászbeszéd

Az elhunyt több néhány adatnál, a születési événél vagy a lakóhelyénél. Emlékezni a család, a barátok, a közeli ismerősök tudnak a legjobban rá. Ezért a család által írt vagy a család által megadott infomációkból a lelkészi hivatal által írt családi gyászbeszéd is helyet kap az ökumenikus szertartásban. Olvashatja egy családtag vagy a lelkész.

Egyházadó, stóladíj

Az Ökumenikus Egyház olyan missziós felekezet, amely nem igényel állami támogatást és nem fogad el egyházadót (rendszeres egyházi hozzájárulást) sem. A persely csörgése nem összeegyeztethető az istentisztelettel. A működéséhez azonban forrásra van szüksége, ezért a szertartásokra felkészülésért elfogad pénzbeni adományt.

Felkészülés menete

A temetőlelkész szolgálat az első egyeztetéstől az Ön szolgálatában áll. Személyes beszélgetéssel tárjuk fel az igényeit a családnak, az elhunyt hátterét, kívánságait. Segítünk a gyászbeszéd megfogalmazásában, és a szertartás megtervezésében. A temetés előtt elérhetőek vagyunk telefonon és online csatornákon. 

Ökumenikus temetési szertartás

A keresztény hagyományok alapján, felekezettől függetlenül

Búcsúztató a ravatalnál

Családi gyászbeszéd

Szertartás a sírhelyen

Fekészülés a temetésre

A gyász időszaka nehézzé teheti az alapos felkészülést a temetésre, azonban egy ember életének ez a szertartás az utolsó szertartása. Ezt segítünk méltóvá tenni az emlékéhez és Önnek megkönnyíteni a döntéseket.

Időpontegyeztetés

Kapcsolattartás

Szertartástervezés

Méltó temetés

Gyakori Kérdések és Válaszok

Általános információk

Ez milyen egyház?

Az Ökumenikus Egyház egy missziós keresztény felekezet, amelynek előképe az az ökumenikus mozgalom, amely lassan egy évszázada terjed a világ minden országában. Az ökumené lényege, hogy a keresztény értékeket mindenhová elvigye, ahol a hit gyökerei megvannak, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak.

Akadály-e, ha nem volt megkeresztelve az elhunyt

Jézus Krisztus mindenkit megváltott (lásd: Római levél), így azok, akiket bizonyos politikai helyzetek, vagy a társadalom változásai és a szülei miatt nem kereszteltek meg, ugyanúgy Krisztushoz tartoznak. Istennek mindenki gyermeke. A keresztség ennek külső formája. Nem akadály.

Egyedi módon akarjuk szétszórni a hamvakat.

A hamvak, a hátrahagyott test a Teremtő szándéka szerint romló, és elpusztuló, míg a lélek öröktől fogva létező és így örökké élő. A hamvak élettelen anyagi lenyomata az egykor testében élőnek, de a lelke nincs benne. Így bármilyen – kegyelettel történő – szórása elfogadható.

Református és katolikus is van a családban

Az ősegyházban nem voltak felekezetek. Krisztus volt és a tanítványai, az első Tizenkettő. Ma mindannyian az ő tanítványaik vagyunk. Az évszázadok során hagyományok épültek fel, és emberek milliói ölték egymást e hagyományok és dogmák miatt. A búcsúztató szertartás szépségét éppen az adja, hogy az ember a saját végességével is szembesül, és felismeri, hogy különbségeink nem jelentősek. Tisztelettel kezeljük minden hívő hitét, és az ökeumené szellemében annak megfelelő liturgiával temetünk.

Megrendelési információk

Hogyan lehet megrendelni a búcsúztató szertartást?

Ezen az oldalon található űrlap segítségével lehet időpontot egyeztetni az első beszélgetésre. Ezen  a beszélgetésen tárjuk fel az igényeket. Ezután megrendelhető az temetőlelkész szolgálat a temetés napjára és helyére szintén az oldalon található foglalás menüpontban. Az Ökumenikus Egyház hivatala ezt visszaigazolja, és ekkortól fix az időpont.

Minden városba kijönnek?

Magyarország területén minden helyre megy a temetőlelkész szolgálatunk.

Mennyibe kerül?

Az Ökumenikus Egyház a szertartásokra felkészülésért elfogad pénzbeni adományt. Általánosságban 40.000 – 60.000 Ft között szoktak adományt küldeni. A személyes beszélgetés során pontosítjuk ennek kérdését. Az adományt bankkártyával online vagy készpénzben lehet odaadni.

Együttműködnek a kegyeleti szolgáltatóval?

Természetesen igen. Az esetek többségében a kegyeleti szolgáltatók felé a családnak kell jelezni, hogy a búcsúztató szertartást az általuk választott temetőlelkész végzi. Ha megkapjuk a kegyeleti szolgáltató kijelölt kapcsolattartójának elérhetőségét, egyeztetünk vele. A temetők belső személyzetével jellemzően a helyszínen egyeztetünk.

Családok véleménye

A szimpla, köszönöm valahogy nem elég, a jelképes anyagi juttatásról nem is beszélve, mert nem tudja kifejezni azt amit érzek. Talán majd a következő szavak sem, de úgy érzem szükség van rájuk.

Hiszek, ha nem is a keresztény egyház rituáléiban és nem minden személyében… Hiszek az élet kifürkészhetetlen jóságában, hiszek az emberségben és hiszek abban, hogy annak is oka van, hogy a legnehezebb időszakokban is nyújt egy segítő kezet. Most ezt az Ön személyében találtam meg. Első pillanattól, türelme, érdeklődése, és őszinte figyelme megadta a lehetőséget annak, hogy Édesanyámtól, el tudjak búcsúzni. Ez számomra rendkívül fontos volt. Mielőtt beszéltünk, el voltam veszve, nem találtam az útját, módját hogyan tudnam szavakba önteni az Ő igen összetett személyiségét és ezáltal a mi kapcsolatunkat – gondolván, hogy ez majd elvezet a búcsúhoz. Találkozásunk és a gyászbeszéd vázlata ráébresztett arra, hogy erre nincs is szükség. A kimondatlan szavak már örökre elvesztek, de az a szeretet, amit Anyu személye hordozott az örökre megmarad. Óriási feladat, hogy ezt az unokáinak is át tudjam adni fizikai léte hiányában. Talán itt kap újra szerepet a hit… a hit abban, hogy át tudok adni önmagamból annyit és úgy, ahogy Anyu is szerette volna. Ahogy Ő szerette volna az unokáit még hosszú évekig, ha a halál el nem szólítja.

Hálás köszönettel,
Brigitta

Gyönyörű volt a szertartás, igazán méltónak éreztem, segített gyászunkban, lelkünket simogatta.
Köszönöm, hogy személyessé tette, köszönöm, hogy külön megszólította gyermekeimet, nagyon megható volt.
Elmondhatom, hogy gyönyörű temetése volt a férjemnek (ebben rengetegen megerősítettek), s ezt javarészt Önnek köszönhetem.

Köszönöm,

Judit

 

Nagyon hálás vagyok az emberi hangért. Azért a személyes és közvetlen stílusért, amit képviselt mind a felkészülés, mind a szertartás során. Édesapa csupaszív emberként élt és éppen ilyen, csupaszív módon is búcsúztunk tőle, nagy részben az Ön segítségével. Örök hálám érte.

N. Katalin

Szigorú és vallásos emberként élt Anyuka, megkövetelte a precizitást. A Jóisten utolsó kihívása volt számára, hogy életének utolsó évében gyertyalángként aludt ki az értelem a mindig csillogó szeméből. Sajnos nem tudtam meg soha tőle – későn ébredtem rá e feladatra – hogy hogyan akarja élete utolsó szertartását megünnepelni. Köszönöm Mihály, hogy átsegített a nehéz döntéseken, és a családi gyászbeszédben is tolmácsolta mindannyiunk üzenetét. Anyuka magas mércéjével is megfeleltünk az utolsó vizsgán. Köszönet és hála érte.

Gy-K. Zsuzsa

Sokan tisztelték és szerették Imrét, és ezért is tudtuk, hogy nagyon sokan lesznek jelen a búcsúztatóján. Félelmekkel vegyes várakozással néztünk a sokféle ember sokféle érzésére, reakciójára, viselkedésére. Az Ön szelíden de határozottan irányító magatartása segített biztos talajon állnunk, noha erre nem sok esélyt láttunk korábban. A szertartásban pedig éppen azt a hangulatot kaptuk, amire vártunk, amit méltónak éreztünk Imre emlékéhez.

Köszönjük, F. család

Kapcsolatfelvétel

Egyeztessünk időpontot az első beszélgetésre:

Ökumenikus Egyház Hivatal

1132 Budapest, Visegrádi u. 47/B

Várjuk hívását, jelentkezését!

Ökumenikus Egyház

Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gy u. 40.
Ny.sz: 01-09-000211
Jogi forma: Keresztény Vallási Egyesület
Adószám: 19239091-1-41
Bank: 12100011-17712208
IBAN: HU58121000111771220800000000
BIC: GNBAHUHB

Kapcsolat

Plébániahivatal: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b
Telefon: +36 70 719 2835
Email: plebania@keresztenyegyhaz.hu